Spring naar content

De overeenkomsten tussen de koper en Sortilège worden volledig en exclusief beheerst door deze algemene voorwaarden, niettegenstaande enige andersluidende bepaling die voorkomt op enig document dat van de klant afkomstig is.
2. Prijzen
2.1 De prijs van tickets wordt op onze site aangegeven in euro's, inclusief alle belastingen. Speciale voorwaarden (samenwerking met andere parken, grote families, enz.) Worden enkel op de dag van het bezoek aan de kassa's van Sortilège toegepast. De toegekende fooien worden enkel uitgereikt aan de receptie van Sortilège.
2.2 Iedereen die een speciaal tarief (ART27) heeft aangevraagd, moet zijn legitimiteit kunnen bewijzen met een officieel document wanneer hij door de toegangscontrole gaat of bij de aankoop van zijn ticket aan de kassa van Sortilège.
3. Leeftijdscategorie
Toegang is gratis voor kinderen onder de 4 jaar. Andere bezoekers worden teruggenomen tegen de normale toegangsprijs.
4. Informatie en online boekingsproces
Bij aankoop van ticket (s) via internet dient de koper alle stappen te volgen. Tijdens de procedure moet de koper specifieke informatie verstrekken die nodig is voor het beheer van zijn bestelling. De koper bevestigt dat deze informatie correct en actueel is.

5. Persoonlijke gegevens
Verwerking van persoonsgegevens
Als onderdeel van de online verkoop van ticket (s) door Sortilège aan de koper, verwerkt Sortilège de persoonlijke gegevens van de koper die deze tijdens de online aankoop heeft verstrekt, in overeenstemming met de voorschriften ( EU) 2016/679 van 27 april 2016 over de bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en over het vrije verkeer van dergelijke gegevens (hierna de AVG) en zoals hieronder uiteengezet . Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens Overeenkomstig de AVG wordt de verwerking van de persoonsgegevens van de koper door Sortilège gerechtvaardigd door de uitvoering van de contractuele verplichtingen van Sortilège en, indien van toepassing, door de uitvoering van precontractuele maatregelen genomen op verzoek van de koper en door de legitieme belangen van Sortilège na te streven, zoals de verwerking van klantendossiers, de naleving van de verschillende wettelijke verplichtingen en de verschillende administratieve, contact- en organisatorische procedures die met de koper worden uitgevoerd door Sortilège.
Verwerking voor klantenbeheer
Sortilège verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens (zoals, maar niet beperkt tot, identificatie en financiële gegevens) voor klantenbeheer (onder andere online shopping management, administratie en facturering). Verwerking met het oog op commerciële prospectie Sortilège verwerkt ook persoonsgegevens met het oog op prospectie en commerciële promotie, commerciële statistieken en tevredenheidsonderzoeken, evenals voor het verzenden van gepersonaliseerde marketing- en reclamecampagnes. . De toestemming met betrekking tot de verwerking van gegevens met het oog op commerciële prospectie kan op elk moment en zonder kosten door de koper worden ingetrokken door Sortilège een e-mail te sturen naar de persoon in de administratie die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens binnen Sortilège op 'volgend adres: info@sortilege.be of telefonisch op het volgende niet-betalende nummer: +32 (0) 477 62 4000. Indien nodig kan de koper zijn toestemming ook intrekken door de instructies in het onderzoek te volgen van tevredenheid of de reclame van Sortilège.
Gegevenstoegang, rectificatie, verwijdering, oppositie en draagbaarheid
De koper heeft toegang tot zijn gegevens en kan deze corrigeren als deze onjuist of onvolledig zijn. Hij kan ze ook verwijderen en hun verwerking over hem beperken in de gevallen waarin de toepasselijke regelgeving voorziet. De koper kan de hem betreffende gegevens ook in een gestructureerd formaat ontvangen en, in overeenstemming met het recht op gegevensoverdraagbaarheid, deze naar een ander bedrijf laten verzenden. Om bovenstaande rechten uit te oefenen, kan de koper Sortilège een e-mail sturen naar het volgende adres: info@sortilege.be of telefonisch op het volgende niet-betalende nummer: +32 (0) 477/62 4000. Houdbaarheid gegevens De persoonsgegevens van de koper worden bewaard: indien verwerkt voor klantenbeheer: voor de periode die nodig is voor de uitvoering van het contract met betrekking tot de reservering van ticket (s) of abonnement (s) en / of aanvullende activiteiten in het park voor een periode van één (1) jaar vanaf het einde van de gereserveerde dienst, tenzij hun latere behoud noodzakelijk is om aan bepaalde wettelijke verplichtingen te voldoen ;; of wanneer '' ze worden verwerkt voor commerciële prospectiedoeleinden: voor een periode van maximaal twee (2) jaar vanaf het einde van de gereserveerde dienst, tenzij hun latere conservering ure is noodzakelijk om aan bepaalde wettelijke verplichtingen te voldoen. Verhaal In het kader van de verwerking van zijn persoonsgegevens door Sortilège, heeft de koper het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel - commission@privacycommission.be)

6. Betaling
We herinneren u eraan dat het valideren van uw bestelling uw verplichting inhoudt om de aangegeven prijs te betalen. U moet uw aankopen op onze site betalen via een bankoverschrijving. De afschrijving van uw bankrekening is onafhankelijk van het gebruik van tickets
7. Ik had geen toegang tot het park
Sortilège zorgt er zo veel mogelijk voor dat bezoekers op de hoogte worden gebracht van verstoringen in de activiteiten van het park, met name door de agenda op haar website te publiceren of bij te werken. Dit is uitsluitend bedoeld om ongemak voor u te voorkomen, zonder dat dit wordt erkend als een recht op compensatie, terugbetaling of vermindering in het geval dat de verstoringen niet op een dergelijke manier zijn vermeld.
Wanneer, vóór de startdatum van de activiteit, de uitvoering van een van de essentiële diensten van het verblijf (toegang tot het park) onmogelijk wordt gemaakt als gevolg van een extern evenement dat wordt opgelegd in Sortilège, behalve laatstgenoemde zal u in geval van overmacht zo spoedig mogelijk informeren en per e-mail een wijziging van zijn reservering voorstellen.
.
8. Ik heb mijn reservering niet gebruikt
Een ongebruikte reservering wordt niet terugbetaald of omgeruild.
9. Opening en toegang tot Sortilège
Sortilège behoudt zich het recht voor om de tuin gedurende het seizoen maximaal 3 dagen te privatiseren. Het Park is op deze dagen dan ook niet toegankelijk.